De meldcode voor professionals

De meldcode voor professionals

Professionals raden wij aan gebruik te maken van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De app meldcode van de Rijksoverheid toont een overzichtelijk stappenplan dat kan worden gebruikt bij (vermoedens van) mishandeling. Veel beroepsgroepen werken al met een meldcode, maar nog niet allemaal. Wie door zijn beroep te maken krijgt met huiselijk geweld (zoals leerkrachten, huisartsen en hulpverleners) en een geheimhoudingsplicht heeft, vindt het vanwege die plicht soms lastig om hulp te bieden. Daarom bestaan er meldcodes om te helpen. Als u vragen heeft, kunt u altijd bellen naar aan-z (0115 - 563015).

Download de app via
Android of;

Apple
 

Meer afbeeldingen

2022-02/1645624292_meldcode-app