Respijtzorg

Respijtzorg

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Respijtzorg is de verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van mantelzorgvervanging: inzet van extra thuiszorg, mogelijkheden die een zorgverzekering biedt, dagopvang / dagbesteding en kortdurend verblijf. De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook gaan over wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend.

Respijtzorg aanvragen
U kunt de Wmo-melding digitaal indienen via onderstaande button of telefonisch via 0115 – 56 30 15.

Een Wmo-melding doen

Vragen?
Heeft u vragen over respijtzorg of de Wmo? Neem dan telefonisch contact met ons op.