Ondersteuning vanuit de Wmo

Ondersteuning vanuit de Wmo

De taak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is om er voor te kunnen zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief deelnemen aan de samenleving. Wie hierbij zorg of ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wmo. Dat geldt ook voor mantelzorgers.

Bij de Wmo kunt u o.a. terecht voor

  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en regiotaxivervoer
  • ondersteuning voor u als mantelzorger
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.
Ondersteuning voor u als mantelzorger
U kunt alleen goed voor een ander zorgen als u ook goed voor uzelf zorgt. Er zijn verschillende manieren om de zorg met anderen te delen. Bijvoorbeeld met mensen in uw omgeving, met hulp van vrijwilligers, incidenteel of structureel. Een belangrijke vorm van ondersteuning kan zijn het bieden van respijtzorg. Dat wil zeggen: het tijdelijk overnemen van de (totale) zorg. Hierdoor wordt een mantelzorger tijdelijk ontlast van zijn taak. Verschillende vormen van respijtzorg zijn daarbij mogelijk, zoals thuisopvang, dagopvang, kortdurend verblijf of de inzet van informele zorg. Bekijk de pagina van de Wmo voor meer informatie en een uitgebreid overzicht van de voorzieningen.

Wmo-spreekuur aan-z
Heeft u vragen met betrekking tot de Wmo? Dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag bereiken tussen 09.00 en 12.00 uur op telefoonnummer +31 (0) 115 - 56 30 15. Wij staan u graag te woord.