Ondersteuning vanuit de Wmo

Ondersteuning vanuit de Wmo

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Wie hierbij zorg of ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wmo. Dat geldt ook voor mantelzorgers.
 

Ondersteuning voor u als mantelzorger
U kunt alleen goed voor een ander zorgen als u ook goed voor uzelf zorgt. Er zijn verschillende manieren om de zorg met anderen te delen. Bijvoorbeeld met mensen in uw omgeving of met hulp van vrijwilligers. Ook respijtzorg kan een vorm van ondersteuning zijn. Respijtzorg kan worden ingezet bij (dreigende) overbelasting van mantelzorgers waardoor de thuissituatie onleefbaar wordt of wanneer de mantelzorger door onvoorziene omstandig-heden uitvalt. Respijtzorg betekent het tijdelijk overnemen van de (totale) zorg. Hierdoor wordt een mantelzorger tijdelijk ontlast van zijn taak. Verschillende vormen zijn daarbij mogelijk, zoals dagbesteding, kortdurend verblijf of de inzet van informele zorg. Bekijk de pagina van de Wmo voor meer informatie en een uitgebreid overzicht van de voorzieningen.

Wmo-spreekuur aan-z
Heeft u vragen met betrekking tot de Wmo? Dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag bereiken op telefoonnummer 0115  56 30 15. Wij staan u graag te woord.