Algemene voorwaarden activiteiten

Algemene inschrijf- en betalingsvoorwaarden voor activiteiten en cursussen vanaf juli 2020

Toepasselijkheid
De algemene inschrijf- en betalingsvoorwaarden gelden voor alle activiteiten en cursussen van aan-z.

Inschrijving

 • U kunt uzelf of andere deelnemer inschrijven via de website van aan-z, www.aan-z.eu. Indien u geen computer tot uw beschikking heeft en/of u niet in staat bent via de website in te schrijven, neem dan telefonisch contact op met aan-z; ook kunt u zich inschrijven met een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de docent;
 • Inschrijven is alleen mogelijk met een volledig ingevuld inschrijfformulier inclusief het doorlopende machtigingsformulier of vooruitbetaling;
 • Zodra aan-z de inschrijving heeft ontvangen, geldt de overeenkomst;
 • Als u het inschrijfformulier indient, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden;
 • U bent verplicht de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden na te komen, als u de inschrijving heeft ingediend;
 • Voor elke activiteit én elke deelnemer dient u een apart inschrijfformulier in te vullen;
 • Heeft u het afgelopen seizoen deelgenomen aan een activiteit en wilt u deze activiteit vervolgen, dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Aanvang van de lessen

 • De meeste doorlopende activiteiten vallen in het seizoen van januari t/m juni en september t/m december. In sommige gevallen stopt het eerder;
 • Na overleg is het eventueel mogelijk om tussentijds in te stromen;
 • Nadat u zich heeft ingeschreven, start uw deelname vanaf de eerste dag van de nieuwe maand;
 • De eenmalige en kortlopende activiteiten kunnen het gehele jaar door georganiseerd worden.
 • Bij de eenmalige en kortlopende activiteiten is het niet mogelijk om tussentijds in te stromen.

Betaalwijze

 • De betaling van het activiteiten- en/of cursusgeld vindt plaats middels een doorlopende incasso. Hiervoor geeft u toestemming met het inschrijfformulier op de website. Er wordt maandelijks een bedrag van uw rekening afgeschreven;
 • Het is ook mogelijk het gehele bedrag aan aan-z over te maken. Het gehele bedrag dient u in één keer te betalen.
 • Voor de eenmalige of kortlopende activiteiten dient u het gehele bedrag vooraf door middel van doorlopende incasso of overschrijving te betalen.
 • Voor de Belgische gemeentes die werken met Kansentarief en Uitpas kunnen andere tarieven van toepassing zijn.

Opzegging

 • De inschrijving geldt voor een volledige activiteit/cursus. Indien u besluit voortijdig te stoppen, dient u uw doorlopende incasso stop te zetten door contact op te nemen met aan-z.
 • De afmelding dient bij ons rond de tiende van de maand binnen te zijn;
 • Indien u tijdig uw maandelijkse betaling stopzet, wordt vanaf de eerstvolgende maand niet meer geïncasseerd.
 • Indien u het gehele bedrag aan ons heeft overgemaakt en voortijdig wilt stoppen, dient u dit minimaal één maand voordat u wilt stoppen schriftelijk aan aan-z door te geven. U ontvangt het cursusbedrag naar rato terug.

Terugbetaling

 • Als er voor een activiteit/cursus onvoldoende inschrijvingen zijn, gaat de activiteit/cursus niet door. Er wordt dan geen gebruik gemaakt van de ingediende machtiging of u krijgt het reeds betaalde activiteiten- en/of cursusgeld teruggestort;
 • Verzuim wegens door uzelf opgenomen vakantie of andere redenen wordt niet gecompenseerd;
 • Incidentele afwezigheid van de docent / uitval van de les wordt niet gecompenseerd;
 • Bij langdurige afwezigheid van de docent / uitval van de lessen, stoppen de maandelijkse betalingen. Het vooruitbetaalde bedrag wordt naar rato terugbetaald.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

aan-z kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor beschadiging aan personen en/of bezittingen, ook niet voor verlies van eigendommen tijdens activiteiten georganiseerd door of namens aan-z.

Bescherming persoonsgegevens conform AVG

 • Alle door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van aan-z;
 • De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het inschrijven van deelnemers, het versturen van bevestiging van deelname per e-mail, het verzorgen van betalingen, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over activiteiten of daaraan gerelateerde informatie;
 • aan-z verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden;
 • De deelnemer heeft het recht tot inzage en verbetering van de eigen gegevens;
 • Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar ons privacyverklaring op de website van aan-z, www.aan-z.eu.

Klachten
Indien u ontevreden bent over een activiteit / cursus of u het niet eens bent over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u dit via de website kenbaar maken.