Mantelzorg

Wat is mantelzorgen?
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Het betreft ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp'.

Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie.

Mantelzorger ben je dus wanneer je zorg of hulp aan iemand biedt, niet omdat dit je beroep is of omdat je hier vrijwillig voor hebt gekozen, maar omdat je een sociale relatie hebt met de persoon die zorg nodig heeft, zoals bijvoorbeeld één van je ouders, buurman of goede vriend.

Overbelasting
Als mantelzorger verricht je vaak veel en zwaar werk. Soms kan dit zijn tol eisen en wordt het allemaal even teveel. Maar hoe kom je daar achter en wat kun je er aan doen? Met deze 3-minuten-check en de balanstest kun je inzicht krijgen in je eigen situatie als mantelzorger.

Wat doet aan-z voor mantelzorgers en waarvoor kunt u bij ons terecht?
Wij bieden mantelzorgers het hele jaar door een luisterend oor, advies en ondersteuning. Met individuele ondersteunende gesprekken zetten wij samen met de mantelzorger alles op een rijtje en kijken we of draagkracht en draaglast nog in evenwicht zijn. Als dat niet zo is, zoeken we samen naar passende oplossingen. Heeft u behoefte aan gesprek? Neem dan contact met ons op.

Themabijeenkomsten
aan-z organiseert voor mantelzorgers ontmoetingsgroepen en themabijeenkomsten. Hier krijgen de mantelzorgers informatie over relevante onderwerpen en ontmoeten zij andere mantelzorgers, waarmee zij ervaringen kunnen uitwisselen.

Mantel(ont)zorgmiddag
Voor de mantelzorgers organiseen wij ook mantel(ont)zorgmiddagen. Tijdens deze middagen worden er activiteiten voor de mantelzorgers georganiseerd: even een middagje ont-zorgen en ervaringen delen met andere mantelzorgers of de maatschappelijk werkers van aan-z.

Alzheimercafé
Zorgen voor naasten gebeurt niet alleen op fysiek vlak. Veel mantelzorgers bieden ook zorg aan naasten, omdat zij bijvoorbeeld dementerend zijn. In het Alzheimercafé in Nederland en het Praatcafé Dementie in België zijn er maandelijks bijeenkomsten voor mensen die te maken hebben met dementie. Men kan hier contacten leggen, verhalen delen en er wordt maandelijks informatie gegeven rondom het onderwerp dementie. Nadien is er de gelegenheid om vragen te stellen en na te praten.

Mantelzorgmarkt
Noteer alvast in de agenda: dinsdag 10 november 2020 organiseren aan-z en ZorgSaam de mantelzorgmarkt. De mantelzorgmarkt vindt plaats van 13.00 tot 16.00 uur in BioBase. Meer informatie over de invulling van de markt volgt te zijner tijd.

Wmo
De taak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is om er voor te kunnen zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief deelnemen aan de samenleving. Als u een belemmering ervaart op het gebied van zelfredzaamheid of deelnemen aan de samenleving, waarvan u het idee heeft dat u die niet zelf kunt oplossen, dan kunt u hier een melding doen voor de Wmo.

Bij de Wmo kunt u terecht voor aanvragen omtrent de taxi-pas, huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en woonvoorzieningen. Bekijk de pagina van de Wmo voor meer informatie en een uitgebreid overzicht van de voorzieningen.

Informatie
Voor meer informatie en/of vragen kunt u telefonisch of per e-mail contact met aan-z opnemen. Ook kunt u hiervoor ons contactformulier invullen.

Voro meer informatie over mantelzorg kunt u de website van Mezzo raadplegen. Mezzo is de landelijke organisatie voor mantelzorgers en professionals.

Meer afbeeldingen

2020-06/fotocollage

Waar wilt u meer over weten?