Beschermd wonen

Beschermd wonen

Mensen met een psychische kwetsbaarheid of een verslaving die niet zelfstandig kunnen wonen, kunnen begeleiding thuis of in een instelling krijgen. Als men in een huis woont waar dag en nacht hulpverleners aanwezig zijn, of op afroep 24/7, spreken we van beschermd wonen. Bij beschermd wonen leren mensen hoe zij voor zichzelf kunnen zorgen en ze krijgen hulp om beter om te gaan met hun psychische kwetsbaarheid of verslaving. 

Beschermd wonen aanvragen
U kunt de Wmo-melding digitaal indienen via onderstaande button of telefonisch via 0115 – 56 30 15.

Signaal beschermd wonen

Vragen?
Heeft u vragen over een woonvoorziening of de Wmo? Neem dan telefonisch contact met ons op.