Stage

Bij aan-z kunt u een algemene stage of een afstudeerstage lopen. Onze uitgangspunten zijn:

  • wij willen samen met de opleidingsinstituten werken aan de competenties van de studenten;
  • wij vinden dat we als maatschappelijke organisatie een bijdrage kunnen leveren aan het opleiden van nieuwe sociaal werkers;
  • stagiairs kunnen door hun inbreng bijdragen aan de innovatie van de organisatie.

We onderscheiden twee vormen van beroepsstages:

  • de algemene beroepsgerichte stage waarbij de student gedurende een bepaalde periode (variërend van een aantal maanden tot een heel collegejaar) de geleerde theorie in de praktijk brengt;
  • de afstudeerstage waarbij de student een eindopdracht voor zijn of haar studie doet. De duur van deze stage is afhankelijk van de opdracht (meestal een volledig collegejaar).

Verder kunnen leerlingen van het voortgezet onderwijs bij ons een oriëntatie- of snuffelstage of een maatschappelijke stage doen:

  • tijdens de oriëntatie- of snuffelstage maken de leerlingen kennis met verschillende werkzaamheden en taken en krijgen ze de mogelijkheid om de arbeidsmarkt en de eigen carrièrekansen te verkennen. Hierdoor kunnen ze ontdekken waar ze goed in zijn en waarin ze zich thuis voelen;
  • tijdens de maatschappelijke stage maken de leerlingen kennis met de samenleving en leveren ze daaraan een vrijwillige bijdrage . Dit vergroot hun maatschappelijke betrokkenheid, hun besef van waarden en normen en hun actief burgerschap.

Wij zijn geregistreerd als erkend leerbedrijf voor verschillende mbo- en hbo-opleidingen.

Voor meer informatie over de beschikbare stageplaatsen kunt u contact opnemen met stages@aan-z.eu