Privacy en gegevensverwerking

Privacy en gegevensverwerking

Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld
Om u goed van dienst te zijn, verwerkt aan-z uw persoonsgegevens. Voor ons is de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Onze medewerkers gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Zij zorgen ervoor dat er geen onnodige gegevensuitwisseling plaatsvindt.

Wij respecteren uw privacy en behandelen uw gegevens altijd vertrouwelijk en conform de Europese wetgeveing Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de privacyverklaring leest u uitgebreid hierover.

Uw gegevens zijn beveiligd

We besteden veel aandacht aan de beveiliging en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. Er wordt toezicht gehouden op de beveiliging en het gebruik van de persoonsgegevens. Medewerkers van aan-z hebben geheimhoudingsplicht. Alleen geautoriseerde personen mogen uw gegevens inzien en verwerken.

Hoe wordt toezicht gehouden?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de AVG naleven. Intern houdt de functionaris gegevensbescherming toezicht op de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder:
- recht op inzage;

- recht op aanpassing, verwijdering en beperking;
- recht op overdraagbaarheid van de gegevens; en
- recht van bezwaar.
Meer informatie hierover leest u in de privacyverklaring.

Heeft u vragen of wilt u een beroep doen op uw rechten?

Heeft u vragen over uw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar info@aan-z.eu of bel ons via 0115 563015 (vanuit Nederland) of 09 344 3610 (vanuit België). Ook kunt u via dit e-mailadres en telefoonnummer inzage en wijzigingen in uw gegevens aanvragen of gebruikmaken van uw andere rechten.

Heeft u een klacht?

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop aan-z omgaat met uw persoonsgegevens kunt u deze indienen via deze pagina. Ook kunt u uw klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via deze link.

Waar wilt u meer over weten?