Jeugd

Jeugd

In Nederland heeft aan-z een ruime dienstverlening voor kinderen en jongeren:

van activiteiten in de vrije tijd tot individuele ondersteuning van jongeren die specifieke vragen hebben.

Tevens kunnen ouders met vragen over de opvoeding van hun kinderen of een Wmo-vraag bij aan-z terecht.

Ten slotte heeft aan-z een breed aanbod voor scholen.

Waar wilt u meer over weten?