Hulp in het huishouden

Hulp in het huishouden

Soms lukt het niet (meer) om het huishouden en alles dat er bij komt kijken zelf te doen. Dit kan ontstaan als gevolg van een lichamelijke en/of psychische beperking. Het is dan fijn als iemand helpt bij het schoonmaakwerk. Als u, uw partner en/of (een) andere inwonende(n) niet in staat zijn om het huis schoon te houden, dan kunt u huishoudelijke hulp aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een Wmo-consulent van aan-z bepaalt of u in aanmerking komt voor de maatwerkvoorziening hulp bij huishouden. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het huishoudelijke werk.

Huishoudelijke hulp aanvragen
U kunt de Wmo-melding digitaal indienen via onderstaande button of telefonisch via 0115 – 56 30 15.

Een Wmo-melding doen

Vragen?
Heeft u vragen over de maatwervoorziening hulp bij huishouden of de Wmo? Neem dan telefonisch contact met ons op.