Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB)

Als u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, wordt deze voorziening door één van door de gemeente gecontracteerde organisatie uitgevoerd. Dit noemen wij zorg in natura. U mag zelf een keuze  maken uit de gecontracteerde aanbieders. Deze naturavoorzieningen zijn in de meeste gevallen passend, maar niet altijd. Het is daarom in sommige situaties ook mogelijk te kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Een PGB is een geldbedrag om een voorziening (zoals een scootmobiel of een rolstoel) of dienstverlening (zoals hulp bij het huishouden of begeleiding) aan te schaffen of in te kopen. Een PGB wordt niet verstrekt voor een algemene of collectieve voorziening.

PGB-vaardigheid
Bij afgifte van een maatwerkvoorziening in de vorm van een PGB controleert aan-z of u voldoet aan de PGB-vaardigheid. Voor de toekenning van een PGB gelden tien voorwaarden, waaronder:

  • een overzichtelijke PGB-administratie bijhouden;
  • beoordelen of de zorg uit het PGB bij u past;

Een volledig overzicht van de voorwaarden is te raadplegen op: www.rijksoverheid.nl.

Trekkingsrecht
Een PGB wordt georganiseerd in de vorm van trekkingsrecht. Dit trekkingsrecht wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Trekkingsrecht betekent dat het PGB rechtstreeks wordt betaald aan de zorgverlener.