Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Het kan voorkomen dat een woning in eerste instantie geschikt lijkt, maar door lichamelijke beperkingen niet langer geschikt is. In dat geval wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen. De gemeente kijkt bijvoorbeeld naar algemeen gebruikelijke voorzieningen die kunnen bijdragen aan het oplossen van het probleem.

Bij ingrijpende aanpassingen wordt de mogelijkheid om te verhuizen naar een geschikte woning onderzocht. Dan spreken we van een ‘Primaat van verhuizing’. Als na een zorgvuldige afweging verhuizen geen optie is, kan het aanpassen van de woning tot de mogelijkheden behoren.

Woonvoorziening aanvragen
U kunt de Wmo-melding digitaal indienen via onderstaande button of telefonisch via 0115 – 56 30 15.

Een Wmo-melding doen

Vragen?
Heeft u vragen over een woonvoorziening of de Wmo? Neem dan telefonisch contact met ons op: 0115 - 56 30 15.