Cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

Alle inwoners van gemeente Terneuzen en Sluis die een indicatie hebben vanuit de Wet langdurige zorg kunnen hulp vragen van een cliëntondersteuning. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen van langdurige zorg.

De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg het beste kunt organiseren. Ze kunnen u informeren en adviseren en op weg helpen me thet realiseren van de zorg. De cliëntondersteuning is erop gericht om u weloverwogen keuzes te laten maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.
 

Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk hierbij aan:  

informatie en advies: over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen en cliëntrechten;

de keuze voor de gewenste zorgaanbieder: die het beste bij uw situatie past;

de invulling van de zorg: u kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget);

 • het zorg- of ondersteuningsplan: u kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat;

bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder: wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

Neem contact op met aan-z

U kunt contact met ons opnemen van maandag tot vrijdag, tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Onze medewerkers verbinden u dan door met de juiste persoon die u graag verder helpt.