Inzicht krijgen in uw situatie als mantelzorger

Inzicht krijgen in uw situatie als mantelzorger

3-minuten-check en de balanstest
Zorgt u langere tijd voor een familielid of naaste? Hoe staat u er op dit moment voor? Met deze 3-minuten-check en de balanstest kunt u inzicht krijgen in uw eigen situatie als mantelzorger.

De zorgladder
Als mantelzorger verricht je vaak veel en zwaar werk. Soms kan dit zijn tol eisen en wordt het allemaal even teveel. Waar kun je terecht voor hulp als je het als mantelzorger niet meer redt? Voor het antwoord op deze vraag ontwikkelde MantelzorgNL de Zorgladder. Per stap geeft de zorgladder aan voor welke hulp u in aanmerking kunt komen als u het niet meer redt. En wie u kunt aanspreken voor de hulp. De ladder bestaat uit vijf verschillende stappen:

Stap 1 - Mantelzorg en het eigen netwerk
Bij mantelzorg wordt er vaak al een beroep gedaan op het eigen netwerk. Om extra hulp te vragen is niet altijd even makkelijk. Toch merk je dat in deze tijd veel mensen voor elkaar klaar staan en elkaar willen helpen: schroom niet en kijk goed rond in jouw omgeving!

Stap 2 - Informele hulp
Is de bovenstaande mogelijkheid er niet of heb je onvoldoende mensen om je heen die u kunnen helpen? Dan is er daar waar het kan hulp van vrijwilligers in deze moeilijke tijd. aan-z helpt u om de juiste vrijwilliger te vinden.

Stap 3 - Wmo-hulp
Als u iedere dag zorg verleent en uw eigen netwerk niet meer kan helpen, kunt u hulp vragen van aan-z. We bieden (Wmo-)ondersteuning waar mogelijk.

Stap 4 Verpleging en verzorging
Wanneer hulp vanuit de Wmo niet voldoende is, kan er een beroep worden gedaan op de huisarts of de wijkverpleegkundige. Het kan ook voorkomen dat de huisarts zelf adviseert om meer ondersteuning te bieden. Zorg die gegeven wordt voor de wijkverpleegkundige is niet-uitstelbare zorg. Wat niet-uitstelbare zorg is, wordt door de wijkverpleegkundige zelf beoordeeld.

Stap 5 Tijdelijk verblijf (bij crisis)
In deze crisissituatie is er sprake van zware medische-, of palliatieve zorg. De huisarts kan dan, vaak in overleg met de wijkverpleegkundige beslissen of er een noodvoorziening nodig is.