Iedereen Telt Mee

Iedereen Telt Mee

De eerste jaren zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. In deze periode vervullen ouders een cruciale rol. Alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. Daarbij is een optimale beheersing van de Nederlandse taal zeer belangrijk.

Gezinsgericht programma
Iedereen Telt Mee (ITM) is een gezinsgericht programma. We helpen peuters en kleuters bij het oefenen van de Nederlandse taal. Met ITM willen we onderwijsachterstand als gevolg van sociale, economische en culturele omstandigheden vroeg signaleren en aanpakken. Hoe vroeger je dit doet, hoe meer effect dit heeft op de schoolloopbaan van het kind.

Werkwijze ITM
De ITM-medewerker komt wekelijks bij het gezin thuis om samen met de peuter of kleuter en de ouder spelenderwijs de Nederlandse taal te oefenen. Tijdens dit bezoek wordt er onder andere in een prentenboek gelezen, educatief en creatief gespeeld en zo nodig kunnen ouders ondersteund worden met lichte, praktische opvoedingstips. Daarnaast worden de ouders gestimuleerd om hun kinderen naar kindercentra te brengen, zodat zij later met succes de basisschool kunnen doorlopen.

Dankzij de ondersteuning die ITM biedt, raken ouders actiever betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en raken ze vertrouwd met de werkwijze van de peutergroep en de basisschool. Actieve betrokkenheid tussen ouders en school is belangrijk, omdat dit de schoolresultaten van het kind kan bevorderen.

Thuis aan de slag 
Er zijn korte, leerzame filmpjes op YouTube en vakantieboeken waarmee gezinnen thuis de Nederlandse taal kunnen oefenen. Van recepten tot spelletjes: er zijn allerlei leuke opdrachten. Puk speelt hierin de hoofdrol. Hij neemt de kinderen mee in zijn avonturen en stimuleert hen om actief met de Nederlandse taal aan de slag te gaan. Bekijk hier het laatste vakantieboek.

Wilt u meer informatie over ITM?
Neem dan per mail (info@aan-z.eu) of telefonisch (0115 563015) contact met ons op. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.