Iedereen Telt Mee

Iedereen Telt Mee

De eerste jaren zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. In deze periode vervullen ouders een cruciale rol. Alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. Daarbij is een optimale beheersing van de Nederlandse taal zeer belangrijk.

Gezinsgericht programma
Iedereen Telt Mee (ITM) is een gezinsgericht programma, waarbij de focus ligt op het stimuleren van de Nederlandse taal. Met het programma ITM willen we onderwijsachterstand als gevolg van sociale, economische en culturele omstandigheden vroeg signaleren en bestrijden. Hoe vroeger je dit doet, hoe meer effect dit heeft op de schoolloopbaan van het kind.

Werkwijze ITM
De ITM-medewerker komt wekelijks bij het gezin thuis om samen met de peuter of kleuter en de ouder spelenderwijs de Nederlandse taal te oefenen. Tijdens dit bezoek wordt er o.a. in een prentenboek gelezen, educatief en creatief gespeeld en zo nodig kunnen ouders ondersteund worden met lichte, praktische opvoedingstips. Daarnaast worden de ouders gestimuleerd om hun kinderen naar kindercentra te brengen, zodat zij later met succes de basisschool kunnen doorlopen.
Door de ondersteuning die ITM biedt, raken ouders actiever betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en raken ze vertrouwd met de werkwijze van de peutergroep en de basisschool. Actieve betrokkenheid tussen ouders en school is belangrijk, omdat dit de schoolresultaten van het kind kan bevorderen.

ITM en VVE
De combinatie van een ITM-programma met voor- en vroegschoolse (VVE) programma's is een beproefde formule om de onderwijskansen van kinderen te vergroten. Kinderen worden op de peutergroep, in groep 1 en 2 en thuis gestimuleerd.

Niet gevonden wat u zocht? Bekijk de volgende pagina('s) eens: