Weerbaarheid in het basisonderwijs

Weerbaarheid in het basisonderwijs

‘Een weerbaar kind is in staat aan te voelen wat hij wel en niet wil, wat hij wel en niet kan én kan daarnaar handelen, in een situatie of context die voor het betreffende kind als stressvol of bedreigend wordt ervaren’.

De lessen weerbaarheid worden op diverse basisscholen in de gemeente Terneuzen gegeven aan de groepen 6, 7 en 8. Het trainen van kinderen in weerbaarheid is een specifieke vorm van preventie. Het doel is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen in situaties, waarin sprake is van grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesten) en machtsmisbruik. Het programma  bestaan uit een combinatie van fysieke, mentale en verbale basisvaardigheden waarbij kinderen leren zorgen voor hun eigen veiligheid.

Het programma bestaat uit een combinatie van fysieke en mentale basisvaardigheden en ziet er als volgt uit:

  • onderkennen van gevoelens, waarbij ja, nee en twijfel gevoel centraal staan;
  • uiten van gevoelens, waarbij een duidelijke communicatie belangrijk is, zowel in woorden als in lichaamstaal;
  • hoe kinderen lichaamstaal kunnen gebruiken, nee zeggen in woorden en daden;
  • het gebruik van de 4 stappen, waarbij kinderen leren een daad te stellen als woorden niet genoeg zijn (thema’s als pesten, hoe ga je om met ruzies, groepsdruk kunnen aan de orde komen);
  • hoe kinderen kunnen zorgen voor hun eigen veiligheid en hoe ze voor zich zelf kunnen opkomen in diverse situaties;
  • de kinderen leren gedurende de lessen een aantal zelfbeschermingvaardigheden zoals ontwijken en afweren van klappen en trappen, loskomen uit grepen en gebruik maken van hun stem.

Tijdens de lessen krijgen kinderen (groepen 7 en 8) een eigen zelfbeschermingschrift, waarin thema’s die in de lessen worden behandeld; terugkomen middels tekst en opdrachten.

Als u meer wilt weten over het programma en/of vragen heeft, kunt u telefonisch ( 0115 563015) en per e-mail (info@aan-z.eu) contact opnemen.

Meer afbeeldingen

2016-12/1482848342_foto-weerbaarheid 2016-12/1482848361_weerbaarheid-website