Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning

Soms zijn er zaken waar u als gezin zelf niet (meer) uitkomt. Het kan dan fijn zijn dat een sociaal werker van Jeugd en Gezin met u meekijkt. Die komt bij u thuis langs en brengt samen met u in kaart wat er goed gaat en waar de zorgen of moeilijkheden liggen. Daarnaast kijken jullie samen naar welke wensen er zijn en naar de doelen waaraan u als gezin wilt werken.

Dergelijke gezinsondersteuning kan bij gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0 tot 18 jaar die hulp nodig hebben, omdat er opvoedings- en/of gedragsproblemen zijn in het gezin.

Tijdens de begeleiding gaan we uit van de krachten van het gezin en het sociale netwerk. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. De sociaal werker kan zelf hulp geven aan het gezin, maar kan ook andere hulpverlening inschakelen.