Opgroeien en opvoeden

Opgroeien en opvoeden

Heeft u zorgen of vragen over de opvoeding van uw kind(eren)? Zit u ergens mee? Of wilt u meer leren over opvoeden in het algemeen en met anderen van gedachten wisselen over dingen waar u tegenaan loopt? Neem dan contact op met Jeugd en Gezin van aan-z. 

Informatie, advies en ondersteuning
Iedereen kan bij ons terecht met vragen over opgroeien en het opvoeden van kinderen en jongeren. Wij bieden informatie, advies en ondersteuning voor alle jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Wij zoeken samen met u naar een passend antwoord. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag en de doelen besproken. Aan de hand daarvan wordt er besproken welke hulp er passend is om aan de doelen te werken. aan-z biedt lichte opvoedondersteuning en -hulp. Is onze hulp niet toerijkend, dan verwijst aan-z door voor externe hulp.

De procedure
1. Aanmelding: u doet een aanmelding bij aan-z. Dit kan telefonisch, per mail of via de website.
2. Intakegesprek: de hulpvraag en doelen worden besproken en bepaald.
3. Gezinsplan: aan-z stelt samen met de hulpvrager een gezinsplan op. Hierin staan hulpvraag en doelen beschreven en het advies (hulp van aan-z of externe hulp).
4. Opstarten of doorverwijzen: aan-z start de opvoedondersteuning- en hulp of verwijst door naar passende externe hulp.

Neem contact op met aan-z
Neem telefonisch contact met ons op via 0115 56 30 15 of per e-mail via jeugdengezin@aan-z.eu. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Maandelijks delen we een opvoedadvies op de Instagrampagina van aan-z.

Onafhankelijk vertrouwenspersoon
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwensperoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ-vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.