Ondersteuning op de basisschool

Ondersteuning op de basisschool

Aan alle basisscholen in de gemeente Terneuzen is een sociaal werker van team Jeugd en Gezin verbonden. Hij/zij is het directe aanspreekpunt voor de school. Op deze manier is Jeugd en Gezin van aan-z een gezicht binnen de school. We werken samen met de leerkrachten rondom opvoedvragen en ook ouders kunnen laangdrempelig vragen stellen. We signaleren gezamenlijk de behoeften van de kinderen en bevorderen hun persoonlijke welzijn.

Zit uw kind op de basisschool? En heeft u vragen of loopt uw kind ergens tegenaan?
Vraag dan op school na welke medewerker het aanspreekpunt is. Onze medewerkers kunnen leerlingen een gesprekje aanbieden of kijken welke hulp nodig is. Wij helpen u bij allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld wanneer uw kind:

  • de omgang met anderen moeilijk vindt;
  • zich onzeker voelt;
  • problemen heeft in zijn vrije tijd;
  • niet lekker in zijn vel zit en niet goed weet hoe dat komt;
  • ondersteuning nodig heeft bij het omgaan met verlies.