De wereld van een ITM-medewerker

De wereld van een ITM-medewerker

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen door de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau doorverwezen worden naar Iedereen Telt Mee (ITM). ITM is een gezinsgericht programma waarbij kinderen en diens ouders taalondersteuning en lichte opvoedingsondersteuning krijgen. Het spreken van de Nederlandse of moedertaal wordt gestimuleerd door middel van het spelen van spelletjes en het lezen van boekjes. Marleen Modde is ITM-medewerker bij aan-z en ze neemt ons mee in haar werkzaamheden.  

In het begin is het even aftasten
Marleen vertelt: “Als ITM-medewerker kom ik bij gezinnen thuis. Meestal vier gezinnen per dag. Vaak zijn dat gezinnen die een buitenlandse afkomst hebben. Het blijft altijd even aftasten als ik bij een nieuw gezin binnenkom. Vaak moet je eerst het vertrouwen winnen van de ouders. Ik heb van nature veel interesse in andere culturen, waardoor ik direct een gespreksonderwerp heb. Dat is vaak al het begin de vertrouwensband.“

De ITM-medewerker als rolmodel
Het is niet in iedere cultuur vanzelfsprekend dat ouders samen met hun kinderen spelen. Hierdoor kan de taalontwikkeling van de kinderen achterlopen. Daarnaast weten ouders vaak zelf niet hoe ze de ontwikkeling kunnen beïnvloeden. Voor deze gezinnen is Marleen een rolmodel. Ze doet spelletjes met het kind en leest samen uit boekjes. En ze geeft het gezin iedere week een opdracht mee, zoals mama meehelpen met de was of sokken sorteren. Ze legt dan in eenvoudige taal aan de ouders uit welke invloed de oefeningen heeft op de (taal)ontwikkeling van het kind. Allereerst is het belangrijk dat het kind de moedertaal goed onder de knie krijgt. Dat is een goede basis om daarna de Nederlandse taal goed te spreken. Om te voorkomen dat de ouders het kind de Nederlandse taal verkeerd aanleren, worden de ouders gestimuleerd om in de moedertaal met het kind te praten. De ouders worden in dat geval geïnformeerd over het volgen van Nederlandse les, als ze dat nog niet doen.

Meer dan taal alleen
Het werk van een ITM-medewerker gaat verder dan enkel de aandacht voor taal. Marleen vertelt hierover: “Ik geef de ouders ook opvoedingstips, als ik merk dat de ouders bijvoorbeeld lastig ‘nee’ kunnen zeggen of als het kind moeite heeft met zijn emoties te regulieren. Ik wijs de ouders ook op dingen die ze kunnen ondernemen met hun kind, bijvoorbeeld naar de bibliotheek gaan. Ook andere vormen van ondersteuning, zoals de voedselbank of formulierenbrigade komen aan bod. Voor mij is het programma geslaagd als de ouders in hun eigen kracht staan en de taalontwikkeling bij het kind op gang is.”

Meer weten over ITM?
Wilt u na het lezen van dit interview meer weten over ITM van aan-z? Wij horen het graag! Bel (0115 56 30 15) of mail (info@aan-z.eu) ons voor meer informatie of bezoek onze website (www.aan-z.eu).