Vervoersdienst

Vervoersdienst

Soms is vervoer naar een afspraak lastig. Misschien kunt u zelf niet (meer) rijden en kan een familielid of vriend u niet vervoeren. aan-z heeft vrijwilligers die bereid zijn om u naar uw afspraak te vervoeren. Ongeacht of dit naar een ziekenhuisafspraak is of vervoer naar de huisarts, apotheek, kapper of vrienden. U betaalt aan de vrijwilliger een onkostenvergoeding van € 0,42 per kilometer van zijn woonadres tot thuiskomst.

Wanneer de vrijwilliger (langere tijd) moet wachten voordat uw afspraak klaar is, betaalt u aan de vrijwilliger wachtgeld van € 3,00 per uur. Wilt u gebruik maken van de vervoersdienst? Stel uw vraag a.u.b. minimaal 3 werkdagen van te voren aan aan-z. Dit geeft ons de gelegenheid om tijdig een beschikbare vrijwilliger te vinden.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de vrijwilligersdiensten? Neem dan contact op met aan-z.