Boodschappendienst

Boodschappendienst

Soms lukt het u door omstandigheden niet om zelf boodschappen te doen en kan er ook niemand uit uw omgeving deze voor u meebrengen. Dan kan de hulp van een vrijwilliger die met u meegaat naar de winkel of die boodschappen voor u ophaalt een oplossing bieden. U betaalt aan de vrijwilliger een onkostenvergoeding van € 0,42 per kilometer. De kilometervergoeding wordt berekend voor de gereden kilometers vanaf het woonadres van de vrijwilliger tot thuiskomst.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de vrijwilligersdiensten? Neem dan contact op met aan-z.