Een interview over de samenwerking tussen aan-z en basisschool de Oude Vaart

Een interview over de samenwerking tussen aan-z en basisschool de Oude Vaart

aan-z werkt al jaren samen basisscholen in de gemeente Terneuzen. Zo geven we jaarlijks alle kinderen uit de groepen zes, zeven en acht training in sociale, fysieke en mentale weerbaarheid. Sinds 2020 is aan 23 basisscholen ook een sociaal werker van team Jeugd en Gezin verbonden. Hij/zij is het directe aanspreekpunt voor de school. We werken samen met de leerkrachten rondom opvoedvragen en ook ouders kunnen bij ons terecht met vragen over het opvoeden en opgroeien van kinderen.

Interview
In een interview vertellen Cindy Berghuis (aan-z) en Saskia Rentmeester (Kindcentrum De Oude Vaart) over het doel en de meerwaarde van de samenwerking. Het interview is te openen via de link onderaan de pagina.

Over Jeugd en Gezin aan-z
Alle inwoners van de gemeente Terneuzen kunnen bij aan-z terecht met vragen of zorgen over opgroeien en het opvoeden van kinderen en jongeren. Team Jeugd en Gezin biedt gratis informatie en advies. In één-op-één gesprekken, via social media (Instagram: jeugd_en_gezin_aanz) en binnen het basisonderwijs.

Jeugd en Gezin regelt ook de toegang tot alle jeugdhulp in de gemeente Terneuzen. Indien nodig wordt een beschikking afgegeven voor gespecialiseerde jeugdhulp. Het gaat hierbij om jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Jeugd-GGZ en hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Heb je een vraag voor team Jeugd en Gezin?
Neem dan contact met ons. Dat kan telefonisch (0115 56 3015), per mail (jeugdengezin@aan-z.eu) of via Instagram (jeugd_en_gezin_aanz).