De kracht van werken in de wijk

De kracht van werken in de wijk

Integraal samenwerken om gemakkelijk(er) in te spelen op de behoeften van de inwoners. Werken in de wijk is een krachtig concept, volgens de collega's die zich inzetten voor het gebied Terneuzen-West. Maatschappelijk werker Wendy, (jeugd)opbouwwerker Kyana, jongerenwerker Jacqueline en welzijnswerker Shirley werken samen in buurthuis De Oudelandse Hoeve. In een interview vertellen ze over de kracht van werken in de wijk:

Wendy: "We zijn gevestigd op een centrale plek waar mensen makkelijk kunnen binnenlopen, met of zonder afspraak. Voor grote of voor kleine vragen. Doordat men geen afspraak hoeft te maken, zijn we heel laagdrempelig. We maken het voor de mensen zo gemakkelijk mogelijk om bij ons binnen te lopen en een kopje koffie te drinken of een probleem op tafel te leggen.”
Shirley: “Het mooie van werken in de wijk is dat je samenwerkt met collega's uit de verschillende disciplines. Hierdoor kunnen we vroegtijdig problemen signaleren in de wijk en mensen beter helpen. We willen niet dat de ideeën en initiatieven van bovenaf komen, maar vanuit de wijk. Het is echt met, door en samen met wijkbewoners.”
Jacqueline: “En daar gaat bij het werken in de wijk om. Alles is afhankelijk van de behoeften van de buurtbewoners. Dat moeten we blijvend onderzoeken om zo te achterhalen wat er leeft en speelt in de wijk.”

Lees het hele interview hier.