Wil jij bestuurslid worden van Activiteitencommissie Axel?

Wil jij bestuurslid worden van Activiteitencommissie Axel?

aan-z vindt het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten, blijven bewegen en zichzelf levenslang blijven ontwikkelen. In het kader hiervan organiseert aan-z diverse activiteiten en wil zoveel mogelijk mensen motiveren om aan activiteiten deel te nemen.

Een groot deel van deze activiteiten wordt georganiseerd door activiteitencommissies. Dit zijn vrijwilligers die onder verantwoordelijkheid van aan-z activiteiten organiseren. In de gemeente Terneuzen zijn momenteel vijf activiteitencommissies actief:

 • Activiteitencommissie Philipine
 • Activiteitencommissie Biervliet
 • Activiteitencommissies Zuiddorpe
 • Activiteitencommissie de Halle (Axel)
 • Activiteitencommissie Gregorius (Axel)

Nieuwe bestuursleden voor activiteitencommissie Axel
Momenteel zijn er twee activiteitencommissies in Axel actief: de Halle en het Gregorius. Locatie de Halle wordt verbouwd en locatie het Gregorius is vanaf 2025 niet meer beschikbaar. Als gevolg hiervan stoppen de huidige commissies en wordt er één nieuwe commissie gevormd: Activiteitencommissie Axel. Voor deze commissie zoeken we een aantal bestuursleden.

Waar zijn de bestuursleden samen verantwoordelijk voor?

 • Het bedenken en organiseren van een mooi activiteitenprogramma;
 • Het zoeken naar en samenwerken met vrijwilligers;
 • Het organiseren en bevorderen van samenwerking binnen de activiteitencommissie en betrokken organisaties in Axel;
 • Het beheren en zorgdragen voor de financiën;
 • Het beheren en opstellen van de jaarrekening en subsidieaanvragen.

Wat kan je van aan-z verwachten?
Als je aan de slag gaat als bestuurslid van de activiteitencommissie heten we je van harte welkom als vrijwilliger van aan-z. We gaan er samen wat moois van maken! Je besteedt jouw vrije tijd waardevol. Je krijgt veel waardering van ons en de deelnemers. Het geeft je een tevreden gevoel iets voor de ander te kunnen betekenen. Je ontmoet andere mensen en je kan jouw talenten binnen het bestuur inzetten.

We werken samen in een sfeer van vertrouwen, goede afstemming en wederzijds respect. aan-z investeert in haar vrijwilligers met deskundigheidsbevordering, goede communicatie en ontmoetingen, zoals ons jaarlijkse vrijwilligersfeest. 

Wil jij van betekenis zijn voor de inwoners van Axel? Maak dan jouw interesse voor de vrijwilligersfunctie bestuurslid bekend!
Stuur jouw motivatie uiterlijk 4 juni 2024 naar Olga Marchenko van aan-z: o.marchenko@aan-z.eu. In week 24 gaat aan-z met de mogelijke kandidaten in gesprek. Voor vragen kan je zowel per mail als telefonisch (06 10329657) bij Olga Marchenko terecht.