Vraag nu het mantelzorgcompliment aan voor mantelzorgers in de gemeente Terneuzen

Vraag nu het mantelzorgcompliment aan voor mantelzorgers in de gemeente Terneuzen

Wilt u een mantelzorger uit de gemeente Terneuzen in het zonnetje zetten? Meld hem/haar dan uiterlijk 20 oktober 2023 bij aan-z aan voor het mantelzorgcompliment. Met deze attentie bedankt de gemeente alle mantelzorgers die hulp, steun en/of verzorging bieden aan een naaste. Het presentje wordt tijdens ‘Dag van de Mantelzorg’, vrijdag 10 november 2023, door aan-z uitgereikt.

Wanneer is iemand mantelzorger?
Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers uit de gemeente Terneuzen die hulp, steun en/of verzorging bieden aan een hulpbehoevend persoon die dichtbij staat, zoals een partner, kind, ouder, familielid of vriend. Ook minder intensieve hulp, zoals de hulp aan huisgenoten, een buurman, kennis of instellingsbewoner hoort hierbij.

Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Iedereen kan er op verschillende manieren mee te maken hebben. Nu of in de toekomst. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie.

Mantelzorgcompliment aanvragen
Kent u of bent u zelf een mantelzorger in de gemeente Terneuzen en wilt u een mantelzorgcompliment aanvragen? Vul dan uiterlijk 20 oktober 2023 dit formulier in of neem telefonisch (0115 563015) contact op. Vermeld dan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Vraagt u het mantelzorgcompliment voor iemand anders aan, vermeld dan zijn/haar gegevens. Na aanmelding ontvangt de mantelzorger een uitnodiging om het compliment op vrijdag 10 november 2023 in ontvangst te nemen.
Let op: ook als u voorgaande jaren automatisch het mantelzorgcompliment ontving, moet u zich vanaf dit jaar wel opgeven.

Wat aan-z biedt voor mantelzorgers
Voor mantelzorgers in de gemeente Terneuzen biedt aan-z informatie, advies en ondersteuning (waaronder vanuit de Wmo). Meer informatie vindt u hier. Heeft u behoefte aan meer informatie of een luisterend oor? Neem dan contact met aan-z op. aan-z is iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch (0115 563015, doorkiesnummer 6) en per mail (mantelzorg@aan-z.eu) bereikbaar.