De succesformule van jongerenwerk op het voortgezet speciaal onderwijs

De succesformule van jongerenwerk op het voortgezet speciaal onderwijs
Jeugdopbouwwerker Peter van Antwerpen en jongerenwerker Robin Nagelkerke zijn vaste gezichten op VSO de Argo, waarvan Dirk-Jan de adjunct-directeur is. Na een succesvolle pilot in 2023, is de samenwerking voortgezet. In een interview vertellen ze over de succesformule van jongerenwerk op de Argo.
Dirk-Jan sluit het interview af met deze prachtige woorden: "Het is gewoon een goede match. Jullie stellen je op een manier op die als zeer prettig wordt ervaren, zowel door leerlingen als door collega's. Dan ziet een samenwerking er zo uit. En de weerbaar-heidstrainingen zijn een aanwinst. De mentor kan daar in de klas weer op verder borduren. Dat is voor mij echt een kwaliteitsslag die we vanuit deze samenwerking hebben kunnen waarmaken!”
Wil je het hele interview lezen? Dat kan hier.