Doe de Positieve Gezondheid test

Doe de Positieve Gezondheid test
Wat is Positieve Gezondheid?
Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Het accent ligt niet op ziekte, maar op de veerkracht van mensen en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid gaat over je krachtig voelen, op een manier die bij jou past. Bij Positieve Gezondheid kijken we naar de vaardigheden die iemand heeft ontwikkeld om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. Deze methode wordt gebruikt in de gezondheidszorg en sinds kort ook bij aan-z.
6 dimensies
Bij Positieve Gezondheid wordt er gekeken naar 6 dimensies:
- Lichaamsfuncties: Voel je je gezond en fit?
- Mentaal welbevinden: Voel je je vrolijk of juist niet?
- Zingeving: Heb je vertrouwen in je toekomst en vind je dat je een zinvol leven hebt?
- Kwaliteit van leven: Zit je lekker in je vel en voel je je veilig?
- Meedoen: Heb je veel sociale contacten en kun je goed meedoen aan het maatschappelijk leven?
- Dagelijks functioneren: Kun je goed voor jezelf zorgen, heb je werk, kennis van je gezondheid en durf je anderen om hulp te vragen als dat nodig is?
Deze dimensies zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Niet alleen lichamelijke gezondheid blijkt belangrijk, maar ook bijvoorbeeld zingeving, meedoen en kwaliteit van leven scoorden hoog in het onderzoek.
Doe de test
De test is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en mensen met een (verstandelijke) beperking. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Tijdens het invullen van de vragen kan je aangeven of je hierover wil praten met een sociaal werker. Na afloop kan je zien op welk gebied jij je Positieve Gezondheid kan bevorderen én wordt er direct de koppeling naar Samen in Terneuzen gemaakt zodat je meteen actie kan ondernemen (indien gewenst).
Je vind de Positieve Gezondheid test hier.