Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel dat personen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief deelnemen aan onze samenleving. Ook als een persoon een beperking heeft of een belemmering ervaart. De gemeente Terneuzen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Voorbeelden van hulp en voorzieningen zijn een rolstoel of hulp bij het huishouden. Hieronder leest u meer over de voorzieningen en hoe u een melding doet voor ondersteuning.

Wmo-melding
Als u een belemmering ervaart op het gebied van zelfredzaamheid of deelnemen aan de samenleving, waarvan u het idee heeft dat u die niet zelf kunt oplossen, dan kunt u hier een melding doen voor de Wmo. Iemand anders kan de melding ook voor u doen. De melding kunt u digitaal indienen via onderstaande button of telefonisch via de kantoordienst van aan-z op +31 (0) 115 - 56 30 15.

Een Wmo-melding doen

Huisbezoek/keukentafelgesprek
Een medewerker van aan-z maakt een afspraak om bij u thuis langs te komen voor een zogenaamd keukentafelgesprek. Bij dat gesprek kan ook een mantelzorger, cliëntondersteuner of iemand die u kent aanwezig zijn. Wij vinden het belangrijk bij u op huisbezoek te komen, zodat we een goed beeld krijgen van uw persoonlijke omstandigheden en u zich op uw gemak voelt om uw situatie uit te leggen. Tijdens het bezoek kijken we naar de problemen die u ervaart en waarvoor u de melding heeft gedaan. Als alles is besproken, kijken we samen hoe we uw situatie mogelijk kunnen verbeteren en wat daar voor nodig is. 

Verschillende oplossingen
Soms kunt u meer bereiken dan u zelf denkt. Dat noemen we 'eigen kracht'. De eerste stap is ontdekken wat u zelf nog kunt doen. In een volgende stap gaan we na of u misschien hulp van huisgenoten, een mantelzorger of uw sociaal netwerk kunt inroepen. Vervolgens kijken we welke algemene en gebruikelijke voorzieningen voorhanden zijn. Zijn die ontoereikend, dan kunnen we nagaan welke collectieve voorzieningen u van dienst kunnen zijn. Als die voorzieningen u evenmin vooruithelpen, onderzoeken we welke maatwerkvoorziening voor u geschikt is: bijvoorbeeld op het vlak van begeleiding, vervoer, huishouding of een woningaanpassing. 

Wmo-spreekuur aan-z
Heeft u vragen met betrekking tot de Wmo? Dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag bereiken tussen 09.00 en 12.00 uur op telefoonnummer +31 (0) 115 - 56 30 15. Wij staan u graag te woord. 

Meer informatie over de verschillende voorzieningen vindt u hieronder.