Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Wie hierbij zorg of ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wmo. Dit geldt ook voor mantelzorgers.

aan-z biedt toegang tot de Wmo
Als u een belemmering ervaart op het gebied van zelfredzaamheid of met deelnemen aan de samenleving, waarvan u het idee heeft dat u die niet zelf kunt oplossen, dan kunt u een Wmo-melding doen voor het aanvragen van ondersteuning. Iemand anders kan de melding ook voor u doen. De melding kunt u digitaal indienen via onderstaande button: 

Een Wmo-melding doen

Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch (0115 56 30 15) contact met ons op. Wij helpen u verder.

Verschillende oplossingen
Soms kunt u meer bereiken dan u zelf denkt. Dat noemen we 'eigen kracht'. De eerste stap is ontdekken wat u zelf nog kunt doen. In een volgende stap gaan we na of u misschien hulp van huisgenoten, een mantelzorger of uw sociaal netwerk kunt inroepen. Vervolgens kijken we welke voorzieningen u ondersteuning kunnen bieden. 

Welke voorzieningen zijn er?
Wmo-ondersteuning wordt geboden in de vorm van een algemene voorziening en/of maatwerkvoorziening(en).

Algemene voorzieningen
- Regiotaxivervoer
- Rolstoel- en scootmobielpools

Maatwerkvoorzieningen
- Hulp bij huishouden
- Individuele begeleiding
- Kortdurend verblijf (respijtzorg)
- Vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel of driewielfiets
- Dagbesteding
- Woonvoorzieningen
- Rolstoelvoorziening

Meer informatie over de verschillende voorzieningen vindt u hieronder. 

Stappenplan Wmo-melding
Onderaan de pagina vindt u ook een stappenplan waarin wordt uitgelegd welke acties volgen nadat u een Wmo-melding heeft gedaan.

Heeft u vragen met betrekking tot de Wmo?
U kunt ons bereiken op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur (telefoonnummer 0115 56 30 15). Wij staan u graag te woord.