Welkominitiatieven

Wij werken samen met welkomboerderijen en alternatieve vormen van dagopvang om mensen een zinvolle dagbesteding en tijdsinvulling te bieden. Deze plekken zijn kleinschalig georganiseerd en mensen worden er opgevangen op een gemoedelijke manier in kleine groepjes. Elke dag is er aandacht voor sociaal contact, gezelligheid, ontspanning, ondersteuning bij activiteiten en structuur.

De doelgroepen zijn ouderen, volwassenen en kinderen met een beperking, mensen met een psychiatrisch probleem of andere kwetsbare mensen die een ondersteuningsbehoefte hebben op het vlak van dagbesteding en zinvolle tijdsinvulling.

De gasten nemen deel aan het dagdagelijks leven binnen het gezin. We kijken telkens naar wat iemand wil, en waar de interesses en krachten liggen. We stemmen het aanbod zo goed mogelijk af op de vraag van de gast. De gastheer en/of gastvrouw spelen een belangrijke rol in het begeleiden van de groep. Ze zorgen dat elke gast zich thuis voelt en het contact tussen gasten goed verloopt. Mensen kunnen en mogen zichzelf zijn, kunnen naar eigen vermogen iets betekenen en hebben het gevoel iets terug te kunnen geven. Onze leuze is ‘niets moet, alles mag’.

Deze vorm van dagbesteding valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg of de Jeugdwet. Mensen kunnen ook op particuliere basis komen als ze geen toewijzing van de gemeente krijgen.