Tuinklusjes

Tuinklusjes
Lukt het u (tijdelijk) niet om zelf aan de slag te gaan in de tuin? Bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een functiebeperking. Heeft u geen familie, vrienden of buren die u kunnen helpen? En heeft u niet de financiële middelen voor professioneel tuinonderhoud? Dan kunt u voor kleine tuinklusjes een beroep doen op een vrijwilliger van aan-z. Denk aan onkruid wieden, bloemperken aanharken en klein snoeiwerk. De vrijwilligers verzorgen geen structurele tuinklusjes.

Tuinklusjes omvat:
  • maximaal 3 uur werk
  • maximaal 1 (groen)container groenafval
U kunt een aanvraag doen bij aan-z per e-mail (info@aan-z.eu) of telefonisch (0115 56 30 15). Lukt het u niet om zelf een aanvraag te doen? Dan is er uiteraard alle begrip voor als iemand anders dit voor u doet.

U betaalt aan de vrijwilliger een onkostenvergoeding van 5 euro per uur (ook als de klus korter dan een uur duurt), € 0,42 per kilometer en eventuele materiaalkosten. De kilometervergoeding wordt berekend voor de gereden kilometers vanaf het woonadres van de vrijwilliger tot thuiskomst. Als u voor de langere termijn hulp bij tuinklusjes nodig hebt, is het wenselijk dat u zelf een structurele oplossing zoekt.
 
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de vrijwilligersdiensten? Neem dan contact op met aan-z.