Mantelzorgmarkt gemeente Terneuzen

Mantelzorgmarkt gemeente Terneuzen

Noteer alvast in de agenda: dinsdag 10 november 2020 organiseren aan-z en ZorgSaam de mantelzorgmarkt. De mantelzorgmarkt vindt plaats van 13.00 tot 16.00 uur in Bio Base ETC. Meer informatie over de invulling van de markt volgt te zijner tijd.