Uw persoonlijke vraag

Soms komt u in het leven struikelblokken tegen, denk hierbij aan ziekte, een echtscheiding, financiële problemen of moeilijkheden in de opvoeding van de kinderen. Een gesprek met een sociaal werker kan u een nieuwe kijk op de situatie geven en u helpen uw leven weer op de rails te krijgen. Aarzel daarom niet en neem contact met ons op.

Wij kijken samen naar uw zorgen en ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen. We kijken in de eerste plaats welke mensen uit uw omgeving u hierbij kunnen helpen. Als die hulp ontoereikend is, zoeken we samen met u welke andere mogelijkheden er zijn om u te ondersteunen of welke hulpmiddelen er ingezet kunnen worden. Namens de gemeente Terneuzen kijken we dan bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om u bij te staan via de Wmo of via de Jeugdwet.

Iedere vraag verdient een specifiek antwoord
De ene vraag is soms direct op te lossen met een goed advies, bijvoorbeeld met de inzet van Tafeltje-dek-je. Voor een gezonde leefstijl kunt u bij onze leefstijlmakelaar terecht die u coacht naar een leefstijl waarin onder andere bewegen centraal staat.

Andere vragen zijn mogelijk ingewikkelder. Daarvoor maken we graag een afspraak. Een sociaal werker van aan-z zal samen met u uw vraag scherpstellen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over vragen rond opvoeding van uw kinderen, het vinden van een geschikte en zinvolle dagbesteding, het verkrijgen van een juiste indicatie voor langdurige ondersteuning en hulp, hulpverlening bij huiselijk geweld of vragen rond het vergroten van de eigen vaardigheden en zelfredzaamheid.

De sociaal werkers van aan-z bieden informatie, advies en kortdurende cliëntondersteuning. Zij hebben diverse (opleidings-)achtergronden en werkervaring waardoor ze kunnen ingaan op heel specifieke vragen en situaties.

aan-z heeft ook vrijwillige burgeradviseurs en een formulierenbrigade.

De burgeradviseur staat u bij door:
• samen uw vragen en eventuele problemen op een rijtje te zetten;samen op zoek te gaan naar oplossingen;
• informatie, advies en begeleiding te geven;
• te helpen bij het invullen van formulieren of opstellen van brieven;
• contact te houden tot gewenste oplossingen bereikt zijn.

Vrijwilligers van de formulierenbrigade zijn goed op de hoogte van de bestaande voorzieningen en regelgeving. Ze helpen u bij het invullen van de nodige formulieren en u kunt hier zonder afspraak binnenlopen. De formulierenbrigade houdt inloopspreekuren op:
• maandag van 10.00 tot 12.00 uur bij aan-z, Markt 1 in Axel;
• dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Veste, Oostelijk Bolwerk 22, flat B in Terneuzen;
• woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Meubelhal, Diepenbrockstraat 425 in Terneuzen;
• woensdag van10.00 tot 12.00 uur in MFC de Statie, Canadalaan 2 in Sas van Gent (in de oneven weken).

Neem contact op met aan-z
De gemeente Terneuzen biedt kosteloos cliëntondersteuning aan voor iedereen die dit nodig heeft. Deze dienstverlening wordt uitgevoerd door aan-z. Alle inwoners kunnen contact met ons opnemen van maandag t/m vrijdag, van 8.30 tot 17.00 uur. Onze medewerkers verbinden u dan door met de juiste persoon die luistert naar uw verhaal en u graag verder helpt.

Telefoon vanuit Nederland: 0115 – 56 30 15

Telefoon vanuit België: 09 344 36 10

Indien u er niet uitkomt met uw contactpersoon bij aan-z is het altijd mogelijk dat een andere medewerker van aan-z meekijkt naar uw vraag. Als dit niet voldoende is, kunnen wij Hulst voor Elkaar of Porthos Sluis vragen om u te ondersteunen in een gesprek met uw contactpersoon bij aan-z.

Waar wilt u meer over weten?