Uw persoonlijke vraag

Soms komt u in het leven struikelblokken tegen. Denk hierbij aan ziekte, een echtscheiding, financiële problemen of moeilijkheden in de opvoeding van de kinderen. Een gesprek met een sociaal werker kan u een nieuwe kijk op de situatie geven en u helpen uw leven weer op de rails te krijgen. Aarzel daarom niet en neem contact met ons op.

Wij kijken samen naar uw zorgen en ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen. We kijken in de eerste plaats welke mensen uit uw omgeving u hierbij kunnen helpen. Als die hulp ontoereikend is, zoeken we samen met u welke andere mogelijkheden er zijn om u te ondersteunen of welke hulpmiddelen er ingezet kunnen worden. Namens de gemeente Terneuzen kijken we dan bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om u bij te staan via de Wmo of via de Jeugdwet.

Iedere vraag verdient een specifiek antwoord
Sommige vragen zijn direct op te lossen met een goed advies, bijvoorbeeld met de inzet van Tafeltje-dek-je. Voor een gezonde leefstijl kunt u bij onze leefstijlmakelaar terecht die u coacht naar een leefstijl waarin onder andere bewegen centraal staat.

Andere vragen zijn mogelijk ingewikkelder. Daarvoor maken we graag een afspraak. Een sociaal werker van aan-z zal samen met u uw vraag scherpstellen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over vragen rond opvoeding van uw kinderen, het vinden van een geschikte en zinvolle dagbesteding, het verkrijgen van een juiste indicatie voor langdurige ondersteuning en hulp, hulpverlening bij huiselijk geweld of vragen rond het vergroten van de eigen vaardigheden en zelfredzaamheid.

De sociaal werkers van aan-z bieden informatie, advies en kortdurende cliëntondersteuning. Zij hebben diverse (opleidings-)achtergronden en werkervaring waardoor ze kunnen ingaan op heel specifieke vragen en situaties.

aan-z heeft ook vrijwillige Burgeradviseurs en een Formulierenbrigade.

De Burgeradviseurs bieden ondersteuning bij:
• vragen over onder andere uitkeringen, tegemoetkomingen, toeslagen, belasting(en) en schulden;
• het begrijpen van wetten, regelingen en voorzieningen;
• het voorkomen / verhelpen van (financiële) problemen.

De Formulierenbrigade biedt ondersteuning bij:
• het invullen en begrijpen van formulieren;
• het opstellen van brieven;
• het ordenen van uw administratie.

De Burgeradviseurs en de Formulierenbrigade zijn goed op de hoogte van de bestaande voorzieningen en regelgeving. Lees verder voor meer informatie over Burgeradviseurs en de Formulierenbrigade.

Neem contact op met aan-z
De gemeente Terneuzen biedt kosteloos cliëntondersteuning aan voor iedereen die dit nodig heeft. Deze dienstverlening wordt uitgevoerd door aan-z. Alle inwoners kunnen contact met ons opnemen van maandag t/m vrijdag, van 8.30 tot 17.00 uur. Onze medewerkers verbinden u dan door met de juiste persoon die luistert naar uw verhaal en u graag verder helpt.

• Telefoon vanuit Nederland: 0115 – 56 30 15
• Telefoon vanuit België: 09 344 36 10

Waar wilt u meer over weten?