Hulp van de formulierenbrigade of burgeradvies

aan-z heeft ook vrijwillige burgeradviseurs en een formulierenbrigade.

De burgeradviseurs ondersteunen bij:
• vragen over onder andere uitkeringen, tegemoetkomingen, toeslagen, belasting(en) en schulden;
• het begrijpen van wetten, regelingen en voorzieningen;
• het voorkomen / verhelpen van (financiële) problemen.

De formulierenbrigade ondersteunen bij:
• het invullen en begrijpen van formulieren;
• het opstellen van brieven;
• het ordenen van uw administratie.

De burgeradviseurs en de formulierenbrigade zijn goed op de hoogte van de bestaande voorzieningen en regelgeving. Lees verder voor meer informatie over Burgeradviseurs en de Formulierenbrigade.