Uw persoonlijke vraag

Soms komt u in het leven struikelblokken tegen: een echtscheiding, financiële problemen, moeilijkheden in de opvoeding van de kinderen… Een goed gesprek met een sociaal werker kan u een nieuwe kijk op de situatie geven en u helpen uw leven weer op de rails te krijgen.

Wij kijken samen naar de vragen die u hebt en ondersteunen u bij de eigen regie. Samen bespreken we de ernst van de problemen en de beperkingen die u ondervindt in het dagelijks leven. We maken een overzicht van de ondersteuningsbehoeften van u en uw omgeving. We kijken welke mensen uit uw omgeving hierbij behulpzaam kunnen zijn. Als die hulp ontoereikend is, verkennen we de mogelijkheden van de diverse instanties die hulp en ondersteuning kunnen bieden.

Soms is uw vraag meteen opgelost met de inzet van Tafeltje-dek-je of door hulp in de huishouding via zo-net.

Voor andere vragen maken we graag een afspraak en zal een medewerker van aan-z samen met u de problematiek in kaart brengen.
Dat kan gaan over vragen rond opvoeding van uw kinderen, het vinden van een geschikte en zinvolle dagbesteding, het verkrijgen van een juiste indicatie voor langdurige ondersteuning en hulp, hulpverlening bij huiselijk geweld of vragen rond het vergroten van de eigen vaardigheden en zelfredzaamheid.

Zoekt u ondersteuning bij een gezonde leefstijl, dan kunt u bij onze leefstijlmakelaar terecht. De leefstijlmakelaar coacht u naar een andere leefstijl waarin bewegen centraal staat.

Neem contact op met aan-z. We verbinden u door met het centrale aanmeldteam of het loket Jeugd en Gezin. Zij luisteren naar uw verhaal en helpen u graag verder. 

Waar wilt u meer over weten?