Uw persoonlijke vraag

Soms komt u in het leven struikelblokken tegen: ziekte, een echtscheiding, financiële problemen, moeilijkheden in de opvoeding van de kinderen… Een gesprek met een sociaal werker kan u een nieuwe kijk op de situatie geven en u helpen uw leven weer op de rails te krijgen. Aarzel daarom niet: neem contact met ons op.

Wij kijken samen naar uw zorgen en vragen en ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen. We kijken in de eerste plaats welke mensen uit uw omgeving u hierbij kunnen helpen. Als die hulp ontoereikend is, zoeken we samen met u welke andere mogelijkheden er zijn om u te ondersteunen of welke hulpmiddelen er ingezet kunnen worden. Namens de gemeente Terneuzen kijken we dan bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om u bij te staan via de Wmo of via de Jeugdwet.

Iedere vraag verdient een specifiek antwoord

De ene vraag is soms direct op te lossen met een goed advies, bijvoorbeeld met de inzet van Tafeltje-dekje of hulp in de huishouding via zo-net. Zoekt u ondersteuning bij een gezonde leefstijl? Dan kunt u bij onze leefstijlmakelaar terecht. De leefstijlmakelaar coacht u naar een andere leefstijl waarin bewegen centraal staat.

Andere vragen zijn mogelijk ingewikkelder. Daarvoor maken we graag een afspraak. Een sociaal werker van aan-z zal samen met u uw vraag scherpstellen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over vragen rond opvoeding van uw kinderen, het vinden van een geschikte en zinvolle dagbesteding, het verkrijgen van een juiste indicatie voor langdurige ondersteuning en hulp, hulpverlening bij huiselijk geweld of vragen rond het vergroten van de eigen vaardigheden en zelfredzaamheid.

De sociaal werkers van aan-z bieden informatie, advies en kortdurende cliëntondersteuning. Zij hebben diverse (opleidings-)achtergronden en werkervaring waardoor ze kunnen ingaan op heel specifieke vragen en situaties.

aan-z heeft ook vrijwillige burger adviseurs en een formulierenbrigade.

De burgeradviseur staat u bij door:

• samen uw vragen en eventuele problemen op een rijtje te zetten;

• samen op zoek te gaan naar oplossingen;

• informatie, advies en begeleiding te geven;

• te helpen bij het invullen van formulieren of opstellen van brieven;

• contact te houden tot gewenste oplossingen bereikt zijn.

Vrijwilligers van de formulierenbrigade zijn goed op de hoogte van de bestaande voorzieningen en regelgeving. Ze helpen u bij het invullen van de nodige formulieren.

De formulierenbrigade houdt inloopspreekuren op:

• maandag van 10.00 tot 12.00 uur in het gezondheidscentrum, De Ruyterstraat 1 -11 in Axel.

• dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Veste, Oostelijk Bolwerk 22, flat B in Terneuzen.

U kunt hier zonder afspraak binnenlopen.


 

Waar wilt u meer over weten?