Vacatures

Jeugd en gezin aan-z biedt vrij toegankelijke jeugdhulp aan gezinnen in de gemeente Terneuzen met als doel opvoeden te versterken en gezinnen in hun eigen kracht te zetten. Het team vormt ook de toegang tot specialistische jeugdhulp en doet dit op basis van vraagverheldering, een gezinsplan en de inzet van best passende hulp.

De sociaal werker werkt samen met consulenten, procesregisseurs en een gedragswetenschapper binnen het eigen team en met de gebiedsteams van aan-z.