Samen tegen eenzaamheid

Samen tegen eenzaamheid

Zo’n zes miljoen Nederlanders, van jong tot oud, voelen zich op dit moment eenzaam.

Dat blijkt uit diverse onderzoeken. De meeste van die Nederlanders weten dat gevoel na verloop van tijd, al dan niet met hulp vanuit de eigen omgeving, te overwinnen. Wanneer dat echter niet lukt, dan is sprake van zogenoemde structurele eenzaamheid, met tal van lichamelijke en psychische gevolgen. Zeeland is een van de regio’s, zo blijkt uit diverse onderzoeken, waar het percentage structureel vereenzaamden boven het landelijk gemiddelde ligt (10 tot 30 procent).

Voor aan-z (Terneuzen), Hulst voor Elkaar en Porthos (Sluis) is dit aanleiding om voor verenigingen, organisaties en instellingen in Zeeuws-Vlaanderen een werkconferentie rondom preventie en aanpak van eenzaamheid te organiseren. Zij doen dit in overleg met de gemeenten op Zeeuws-Vlaanderen en in samenwerking met Coalitie Erbij (het nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid). Dit onder de titel ‘Samen tegen eenzaamheid’.

Deze werkconferentie (incl. een eenvoudige maaltijd) is op dinsdag 2 oktober 2018 van 16.00 tot 20.30 uur in Cultureel Centrum de Halle, Rooseveltlaan 1a te Axel.

De doelstelling voor deze werkconferentie is drieledig:

  1. Informeren; met elkaar in gesprek gaan.
  2. Inventariseren; wat is er al op het terrein van preventie en aanpak en wat zijn de verbeterpunten.
  3. Initiëren; samenwerking is van belang. Ook u heeft hierin een rol.

Wij nodigen een vertegenwoordiging van uw vereniging, organisatie of instelling van harte uit om deze werkconferentie bij te wonen (deelname is gratis).

Eind augustus/begin september ontvangt u de definitieve uitnodiging, het programma en nadere informatie over aanmelding en deelname. Wij verzoeken u om de werkconferentie op 2 oktober nu reeds in uw agenda te zetten.