Met welke organisaties en professionals werkt aan-z samen?

Elk (gebieds)team werkt samen met een groot netwerk van organisaties en professionals. Het gaat dan bijvoorbeeld om organisaties voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, jeugdhulp, beschermd wonen of individuele begeleiding bij zelfstandig wonen.

Om snel op uw ondersteuningsvragen te kunnen inspelen, werken onze plaatselijke medewerkers ook nauw samen met de huisartsen, wijkverpleegkundigen of medewerkers van het buurthuis. Zo vinden we snel de passende hulp.

Mocht de juiste oplossing of expertise niet in uw buurt te vinden zijn, dan kan altijd nog ondersteuning uit een ander team worden ingeschakeld.