Privacy en klachten

Gegevensverwerking
Om u goed van dienst te zijn, verwerkt aan-z uw persoonsgegevens. aan-z heeft vastgelegd hoe medewerkers zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en draagt er zorg voor dat er geen onnodige gegevensuitwisseling plaatsvindt. In onze flyer over privacy en gegevensverwerking kunt u meer lezen over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Op basis van de Jeugdwet registreert aan-z haar cliënten in de Verwijsindex Zeeland. Het doel is dat medewerkers van aan-z snel en gemakkelijk tot een goede afstemming van de zorg komen met andere betrokken hulpverleners rondom uw gezin. Voordat medewerkers contact opnemen met andere organisaties zal men dit altijd eerst met u bespreken. In de flyer Verwijsindex kunt u hierover meer informatie lezen.

Ben u niet tevreden?
aan-z staat voor een goede dienstverlening aan alle burgers. Mocht u toch ontevreden zijn, bespreek uw ongenoegens dan zo snel mogelijk met de betrokken medewerker van aan-z. Hij/zij gaat met u op zoek naar mogelijke oplossingen. In onze flyer kunt u lezen hoe wij omgaan met uw klachten. Hieronder kunt u ook onze uitgebreide klachtenregeling downloaden.

Ook kunt u direct uw klacht melden via het online formulier.

Waar wilt u meer over weten?