Spelenderwijs de Nederlandse taal oefenen met het ITM Zomerboek

Spelenderwijs de Nederlandse taal oefenen met het ITM Zomerboek

De eerste jaren zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. In deze periode vervullen ouders een cruciale rol. Alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. Daarbij is een optimale beheersing van de Nederlandse taal zeer belangrijk.

Gezinsgericht programma: ITM
ITM (Iedereen telt mee) is een gezinsgericht programma, waarbij de focus ligt op het stimuleren van de Nederlandse taal. Met het programma ITM willen we de onderwijsachterstand als gevolg van sociale, economische en culturele omstandigheden vroeg signaleren en bestrijden. Hoe vroeger je dit doet, hoe meer effect dit heeft op de schoolloopbaan van het kind.

Zomerboek
De ITM-medewerkers bezoeken de gezinnen normaliter thuis. Vanwege de coronamaatregelen konden er tot half mei geen huisbezoeken plaatsvinden. In die periode hebben zij hun werk op een creatieve wijze moeten uitvoeren, waarbij er gebruik werd gemaakt van foto’s en filmpjes van Puk, woordkaarten, taalspelletjes en links naar digitale boeken via WhatsApp en e-mail. Aangezien de gezinnen hier positief op reageerden, zijn de ITM medewerkers hiermee doorgegaan, ook na de herstart van de huisbezoeken.
Om de ITM kinderen actief te houden tijdens de zomervakantie is er een zomerboek samengesteld, waarmee de Nederlandse taal op spelenderwijs wordt geoefend. De medewerkers hebben het zomerboek bij aan de ITM-gezinnen uitgereikt tijdens de huisbezoeken de afgelopen weken.

Zomerboek downloaden
Wilt u ook aan de slag met het ITM Zomerboek? U kunt het Zomerboek hier downloaden.

Puk en team ITM wenst iedereen een fijne zomervakantie!

Informatie
Meer informatie over ITM vindt u hier.