Uiterlijk 1 mei 2021 gaat zo-net over naar een andere zorgaanbieder

Uiterlijk 1 mei 2021 gaat zo-net over naar een andere zorgaanbieder

Uiterlijk 1 mei 2021 gaat zo-net over naar een andere zorgaanbieder. Tot die tijd behouden de huidige klanten hulp bij huishouden van zo-net. Daarna is het de bedoeling dat de hulp wordt verstrekt door een andere zorgaanbieder. De zorg van zo-net - dat onderdeel is van aan-z - stopt om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

De oorspronkelijke planning was om in december 2020 de overdracht van klanten en medewerkers naar één of meerdere alternatieve zorgaanbieders te realiseren. De overdracht vereist veel afstemming en wil zo-net zorgvuldig laten verlopen. zo-net en de gemeente Terneuzen hebben in overeenstemming besloten de portefeuille van zo-net uiterlijk 1 mei 2021 over te dragen aan één of meerdere zorgaanbieders. Het uitgangspunt is de instandhouding van de relatie van de medewerkers en hun klanten. Tot het moment van overdracht blijft zo-net zoals gebruikelijk de dienstverlening verzorgen voor de huidige klanten.

De aanleiding voor de overdracht is het besluit van de gemeente Terneuzen om de algemene voorziening hulp bij huishouden stop te zetten. Met de introductie van hulp bij huishouden als maatwerkvoorziening - een voorziening waar een klant recht op heeft na een afgegeven indicatie door aan-z - is besloten de dienstverlening niet meer door zo-net (dat onderdeel is van aan-z) te laten uitvoeren. In 2020 heeft aan-z alle klanten van zo-net geïndiceerd en de bijbehorende beschikkingen toegekend. De laatste fase is de overdracht van zo-net.