Samen met Puk de Nederlandse taal oefenen

Samen met Puk de Nederlandse taal oefenen

De eerste jaren zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. In deze periode vervullen ouders een cruciale rol. Alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. Daarbij is een optimale beheersing van de Nederlandse taal zeer belangrijk.

Gezinsgericht programma: ITM
ITM (Iedereen telt mee) is een gezinsgericht programma, waarbij de focus ligt op het stimuleren van de Nederlandse taal. Met het programma ITM willen we de onderwijsachterstand als gevolg van sociale, economische en culturele omstandigheden vroeg signaleren en bestrijden. Hoe vroeger je dit doet, hoe meer effect dit heeft op de schoolloopbaan van het kind.

Zomerboek
Om de ITM kinderen actief te houden tijdens de zomervakantie is er een zomerboek samengesteld, waarmee de Nederlandse taal op spelenderwijs wordt geoefend. De medewerkers hebben het zomerboek bij aan de ITM-gezinnen uitgereikt tijdens de huisbezoeken de afgelopen week.

Zomerboek downloaden
Wilt u ook aan de slag met het ITM Zomerboek? U kunt het Zomerboek hier downloaden.

Puk en team ITM wenst iedereen een fijne zomervakantie!

Informatie
Meer informatie over ITM vindt u hier.