Nieuw stappenplan toont hoe u Wmo-ondersteuning kunt aanvragen

Nieuw stappenplan toont hoe u Wmo-ondersteuning kunt aanvragen

Om inwoners van de gemeente Terneuzen meer inzicht te geven in de manier waarop men een Wmo-melding kan doen en welke acties/termijnen hierna volgen, ontwikkelde aan-z het Wmo-stappenplan. Dit stappenplan laat in één oogopslag zien hoe het proces voor het aanvragen van Wmo-ondersteuning verloopt.

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Wie hierbij zorg of ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wmo. Dit geldt ook voor mantelzorgers.

Wanneer doet u een Wmo-melding?
Als u een belemmering ervaart op het gebied van zelfredzaamheid of het deelnemen aan de samenleving, waarvan u het idee heeft dat u die niet zelf kunt oplossen, dan kunt u een Wmo-melding doen voor het aanvragen van ondersteuning. Voorbeelden van Wmo-ondersteuning zijn hulp bij huishouden, dagbesteding en respijtzorg. Meer informatie over de algemene en maatwerkvoorzieningen vindt u op deze pagina. Het Wmo-stappenplan kunt u hier  openen.