Meld mantelzorgers in de gemeenten Assenede en Kaprijke aan voor het mantelzorgcompliment

Meld mantelzorgers in de gemeenten Assenede en Kaprijke aan voor het mantelzorgcompliment

Mantelzorg. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Tijdens de Vlaamse ‘Dag van de Mantelzorg’, donderdag 23 juni, zetten we mantelzorgers in het zonnetje en bieden we hen een kleine attentie, het mantelzorgcompliment.  U kunt het mantelzorgcompliment voor mantelzorgers in de gemeenten Assenede en Kaprijke aanvragen bij aan-z.

Wanneer is iemand mantelzorger?
Als je mantelzorger bent, bied je hulp, steun en/of verzorging aan een hulpbehoevend persoon die dichtbij staat, zoals een partner, kind, ouder, familielid of vriend. Ook minder intensieve hulp, zoals de hulp aan huisgenoten, een buurman, kennis of instellingsbewoner hoort hierbij.

Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Iedereen kan er op verschillende manieren mee te maken hebben. Nu of in de toekomst. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie.

Waarom een mantelzorgcompliment?
Hoewel mantelzorgers de zorg die zij aan een naaste geven vaak als vanzelfsprekend zien, verdienen zij het om in het zonnetje gezet te worden. Daarom krijgen zij als erkenning en blijk van waardering voor hun inzet tijdens de Dag van de Mantelzorg een kleine attentie, het mantelzorgcompliment. Deze attentie wordt door aan-z namens de gemeente Assenede en de gemeente Kaprijke (in samenwerking met Samana) aangeboden aan mantelzorgers die hiervoor zijn aangemeld.

Mantelzorgcompliment aanvragen
Kent u of bent u zelf een mantelzorger in de gemeente Assenede of gemeente Kaprijke en wilt u een mantelzorgcompliment aanvragen? Stuur de aanmelding uiterlijk 10 juni 2022 (voor Kaprijke) en uiterlijk 15 juni (voor Assenede) naar aan-z:

  • per mail of
  • telefonisch: 0115 563015 (vanuit Nederland) of 09 344 3610 (vanuit België)

Wij vragen om de volgende gegevens:
- Gegevens mantelzorger: naam + adres + telefoonnummer + e-mailadres
- Gegevens van de persoon die de aanmelding doet: naam + telefoonnummer

Na aanmelding ontvangt de mantelzorger een uitnodiging om het mantelzorgcompliment in ontvangst te nemen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het mantelzorgcompliment of mantelzorgondersteuning kunt u contact opnemen met aan-z. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.