Vraag vóór 23 oktober 2021 het mantelzorgcompliment aan voor mantelzorgers in de gemeente Terneuzen

Vraag vóór 23 oktober 2021 het mantelzorgcompliment aan voor mantelzorgers in de gemeente Terneuzen

Mantelzorg. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Tijdens de ‘Dag van de Mantelzorg’, woensdag 10 november, zetten we mantelzorgers in het zonnetje en bieden we hen een kleine attentie, het mantelzorgcompliment.  U kunt het mantelzorgcompliment tot en met 22 oktober 2021 aanvragen bij aan-z.

Wanneer is iemand mantelzorger?
Als je mantelzorger bent, bied je hulp, steun en/of verzorging aan een hulpbehoevend persoon die dichtbij staat, zoals een partner, kind, ouder, familielid of vriend. Ook minder intensieve hulp, zoals de hulp aan huisgenoten, een buurman, kennis of instellingsbewoner hoort hierbij.

Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Iedereen kan er op verschillende manieren mee te maken hebben. Nu of in de toekomst. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie.


Waarom een mantelzorgcompliment?
Hoewel mantelzorgers de zorg die zij aan een naaste geven vaak als vanzelfsprekend zien, verdienen zij het om in het zonnetje gezet te worden. Daarom krijgen zij als erkenning en blijk van waardering voor hun inzet tijdens de Dag van de Mantelzorg een kleine attentie, het mantelzorgcompliment. Deze attentie wordt door aan-z namens de Gemeente Terneuzen aangeboden aan mantelzorgers die hiervoor zijn aangemeld.

Mantelzorgcompliment aanvragen
Kent u of bent u zelf een mantelzorger in de gemeente Terneuzen en wilt u een mantelzorgcompliment aanvragen? Stuur de aanmelding uiterlijk 22 oktober 2021 per mail of telefonisch (0115 563015) naar aan-z.

Wij vragen om de volgende gegevens:
- Gegevens mantelzorger: naam + adres + telefoonnummer + e-mailadres

- Gegevens van de persoon die de aanmelding doet: naam + telefoonnummer

Na aanmelding ontvangt de mantelzorger een uitnodiging om het mantelzorgcompliment in ontvangst te nemen.


Wat aan-z voor mantelzorgers kan betekenen
Mantelzorgers in de gemeente Terneuzen kunnen bij aan-z terecht voor informatie, advies en ondersteuning (waaronder vanuit de Wmo). De mantelzorgmarkt vindt dit jaar in verband met de coronamaatregelen niet plaats. Heeft u behoefte aan meer informatie of een luisterend oor? Neem dan contact met ons op.
aan-z is iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch (0115 563015) en per mail (info@aan-z.eu) bereikbaar.