Maak kennis met Sam en Rex

Maak kennis met Sam en Rex

In de groepstraining Stoere Schildpadden (groep 1 en 2) en Dappere Dino's (groep 3 en 4) leren kinderen van wie de ouders gescheiden zijn of willen scheiden om beter om te gaan met veranderingen tijdens en na de scheiden.

Sam en Rex
Sam en Rex zijn de vriendjes van trainers Cindy en Sharon. Zij geven de groepstraining Stoere Schildpadden en Dappere Dino's. De ouders van Sam en Rex zijn ook gescheiden, dus ze weten hoe het is. De kinderen herkennen zich in de verhalen van de schildpad en dino en durven daardoor ook over hun situatie te vertellen. De kinderen leren met hun gevoelens omgaan, stapsgewijs problemen op te lossen en zij ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Ook de ouders worden bij de training betrokken.

Maak kennis
In het filmpje op onze Facebookpagina kan je kennis maken met Sam, Rex, Cindy en Sharon. Zij vertellen je alles over de groepstraining Stoere Schildpadden en Dappere Dino's.