Jeugd en Gezin aan-z op Instagram

Jeugd en Gezin aan-z op Instagram

Jeugd en Gezin van aan-z is voortaan ook via Instagram bereikbaar. Op dit social media kanaal wordt informatie en advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren voor  alle ouders / verzorgers uit de gemeente Terneuzen gedeeld. Bekijk het account via de link: www.instagram.com/jeugd_en_gezin_aanz

Jeugd en Gezin is onderdeel van aan-z. Iedereen kan bij ons terecht met vragen over opgroeien en het opvoeden van kinderen en jongeren. Wij bieden informatie, hulp, advies en ondersteuning voor alle jeugdigen en hun (pleeg)ouders. Wij zoeken samen met u naar een passend antwoord.

Jeugd en Gezin aan-z regelt ook de toegang tot alle jeugdhulp in de gemeente Terneuzen. Indien nodig geven wij een beschikking af voor gespecialiseerde jeugdhulp. Het gaat hierbij om jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Jeugd-GGZ en hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking.