Spelenderwijs Nederlands leren met het ITM winterboek

Spelenderwijs Nederlands leren met het ITM winterboek

Gezinsgericht programma: ITM
ITM (Iedereen telt mee) is een gezinsgericht programma, waarbij de focus ligt op het stimuleren van de Nederlandse taal. Met het programma ITM willen we de onderwijsachterstand als gevolg van sociale, economische en culturele omstandigheden vroeg signaleren en aanpakken. Hoe vroeger je dit doet, hoe meer effect dit heeft op de schoolloopbaan van het kind. De ITM-medewerkers van aan-z bezoeken de gezinnen thuis.

Aan de slag met het winterboek
Om te stimuleren dat kinderen actief de Nederlandse taal oefenen, is het winterboek samengesteld. Het boek zit vol opdrachten en spelletjes. Je kunt het boek hieronder openen.