Hulp bij huishouden van zo-net tijdelijk stopgezet

Hulp bij huishouden van zo-net tijdelijk stopgezet
Voor zo-net is de gezondheid van zowel de klanten als de medewerkers van groot belang. Als gevolg van de maatregelen die de Nederlandse overheid neemt in de aanpak van het coronavirus (COVID-19), is besloten om hulp bij huishouden van zo-net tijdelijk stop te zetten. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april 2020. Op deze manier wordt het risico op besmetting geminimaliseerd.

Klanten waarbij deze maatregel tot een onoverkomelijk probleem leidt, wordt gevraagd contact op te nemen met zo-net. Samen bespreken we de persoonlijke situatie.
 
Informatie
Heeft u vragen over hulp bij huishouden van zo-net? Dan kunt u contact met ons opnemen via 0115 - 56 30 15 of info@zo-net.eu.