Vroeg- en Voorschoolse Educatie

Vroeg- en Voorschoolse Educatie

VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie. Met voorschools bedoelen we de peuter- en kinderopvang groepen en vroegschools groep 1 en 2 van het basisonderwijs.

Voorschoolse educatie verwijst naar het aanbod voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Dankzij VVE kunnen zij op een speelse manier hun achterstand inhalen, zodat ze een goede start kunnen nemen op de basisschool. VVE wil een veilige speelomgeving creëren waarin de totale ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd.

Alle VVE-locaties werken met een gecertificeerd VVE programma, in de gemeente Terneuzen is dit Uk & Puk of Sporen. Het werken met VVE wordt binnen de Gemeente Terneuzen ondersteund door het VVE-team. Dit team is onderdeel van aan-z.

VVE-locaties moeten voldoen aan verschillende punten die staan vermeld in de OKE wetgeving. Het VVE-team ziet er op toe dat de kwaliteit wordt gewaarborgd en ondersteunt organisaties, locaties en/of pedagogische medewerkers hierin. Dit gebeurt via scholing, coaching en locatie-overstijgende activiteiten.

Het VVE-team ondersteunent de Gemeente in het uitvoeren van VVE.

Niet gevonden wat u zocht? Bekijk de volgende pagina('s) eens: